Monday, February 26, 2018

Miyabi-Ten

It is often a pleasure to visit Italian exhibitions, not just because of the quality of the bonsai, but also because they are held in such picturesque locations as this time. Castle Brando above the small village Cison di Valmarino was the venue for Miyabi-Ten exhibition this time. The exhibition itself is held every two years, and is getting better everytime. I was happy to exhibit one of my bonsai once again and will gladly return next time.

Pogosto mi je v užitek obiskati razstave v Italiji. Ne samo zaradi kvalitete bonsajev ampak tudi zaradi slikovitih lokacij kjer so prirejene. Tokrat je bil za novo lokacijo razstave Miyabi-Ten izbran grad Brando nad malo vasico Cison di Valmarino. Razstava je prirejena vsaki dve leti in je vedno boljša. Zadovoljen sem, da sem ponovno sodeloval z enim od mojih bonsajev in se bom naslednjič z veseljem vrnil.


My larix.
Moj macesen.


Monday, February 19, 2018

XIX. Noelanders Trophy

In the first weekend of February another edition of the Noelanders Trophy took place in Genk, Belgium. 
As always a great event, also very crowded because of the big exhibition and vending area. Always worth visiting.
Here are a few glimpses.

Na prvi konec tedna v februarju je potekala že 19. izdaja velike razstave Noelanders Trophy v Genku v Belgiji.
Kot vedno, je bila to odlična prireditev, z ogromno obiskovalcev zaradi kakovostne razstave in velike izbire prodajalcev.
Nekaj utripov.
My entry for the exhibition. A spruce on which I have been working for 8 years.
Moj bonsaj na razstavi. Smreka, na kateri delam že 8 let.Wednesday, December 20, 2017

Thursday, November 30, 2017

First snow

Prvi sneg to sezono.


Wednesday, November 29, 2017

Juniperus sabina development

Here is the juniper as I got it in late 2014.
Takšnega sem dobil pozno v letu 2014.


After first major cut in 2015 and before styling.
Po prvih večjih rezih in pred oblikovanjem, 2015.


After the first styling.
Po prvem oblikovanju.


Spring 2016.
Pomlad 2016.


November 2016, just before another needed styling.
Novembra 2016, tik pred ponovnim oblikovanjem.


After the second styling.
Po drugem oblikovanju.


Today before bringing it back in shape.
Danes pred urejanjem.


And the current image. I'm not yet too sure about the pot. I may well leave it in this one or plant it into a clasic one in spring.

In trenutni izgled. Nisem še čisto prepričan glede posode. Morda ga pustim v tej, ali pa ga bom spomladi presadil v klasično.